Academic reflections,
Zombies,
12:23

EPISODE 17: Zombiefilmer som metod

July 28, 2017

I den här episoden pratar jag om hur filmer, och zombiefilmer i synnerhet, kan vara användbara för att förstå hur organisationer fungerar och det ledarskap som krävs för att överleva i en hård värld.

Shownotes

  • Hur intresset för forskning baserat på zombiefilmer startade
  • Problem med access till extrema kontexter
  • Vad representerar filmens värld?
  • Andra som använder zombiescenarios
  • Vad man tjänar på att använda (zombie)filmer

Scroll to top